Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny jest procedurą, która ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, które dotyczą proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa, w oparciu o przepisy ustawy, normy PN-EN 16247 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dokonujemy szczegółowego przeglądu zużycia energii w zakładzie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Sprawdzeniu podlega zużycie energii:
-w budynkach lub zespołach budynków
-w instalacjach przemysłowych
-w transporcie

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej wprowadza wymóg wykonywania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa. Obowiązek ten został wdrożony na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwo jednak nie jest zobligowane, aby zrealizować przedsięwzięcia efektywności energetycznej wynikające z przeprowadzonego audytu.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:

-Na jakie procesy zużywane jest najwięcej energii i w jaki sposób usprawnić procesy
-Jaki jest koszt modernizacji
-Jak duże oszczędności można uzyskać wprowadzając modernizacje