Audyt oświetlenia

Polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji aktualnie zainstalowanego oświetlenia i oceny potencjalnych korzyści wynikających z wymiany oświetlenia na bardziej nowoczesne i energooszczędne. W audycie uwzględnia się rodzaj posiadanej instalacji, poziom zużycia energii, tryb pracy oświetlenia, koszty modernizacji i czas zwrotu inwestycji.

Audyt sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1912).