Audyt technologiczny

Audyt procesu technologicznego polega na analizie i ocenie aktualnego stanu parku maszynowego, analizie zużycia energii w procesie, analizie gospodarowania mediami, analizie wielkości i organizacji produkcji w celu oceny możliwości restrukturyzacji, wdrożenia usprawnień, bądź zastosowania nowocześniejszych maszyn i urządzeń zwiększających efektywność energetyczną.

Diagnoza, zgodnie z dobrymi praktykami wykonywania audytu, przeprowadzana jest przez ekspertów z danej branży. Audyt technologiczny ma duże znaczenie w ocenie potencjału i potrzeb technologicznych działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa.