ISO 50001

ISO 50001 jest międzynarodowym standardem zarządzania energią, który określa ramy dla poprawy efektywności energetycznej. Norma ta ma zastosowanie do każdej Organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa.
Norma ISO 50001 jest kompatybilna z innymi przyjętymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 14001 czy ISO 9001.

Wdrożenie normy ISO50001 zwalnia z obowiązku wykonywania audytu energetycznego wynikającego z Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.