Świadectwa efektywności energetycznej

Czyli tzw. białe certyfikaty, to papiery wartościowe wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za działania poprawiające Efektywność Energetyczną. Białe Certyfikaty są przedmiotem obrotu na giełdzie energii. Można je otrzymać za planowanie działanie proefektywnościowe. Świadectwo efektywności energetycznej przyznawane są za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii pierwotnej jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (1 toe stanowi równowartość 11,63 MWh) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Świadectwa efektywności energetycznej to sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy lub na obniżenie kosztów inwestycji. Planując modernizację, rozbudowę, inwestycję w nowe maszyny, linie technologiczne, budynki, itd. nie zastanawiaj się czy możesz w wyniku działań energoefektywnych uzyskać Białe Certyfikaty – zadzwoń lub napisz do nas- z pewnością znajdziemy sposób żeby ubiegać się o świadectwa, a w efekcie o zarobienie pieniędzy dla Ciebie.